Mūsų paslaugos

Nekilnojamasis turtas

Teisinės konsultacijos nekilnojamojo turto įsigijimo, perleidimo, vystymo, finansavimo klausimais; nekilnojamojo turto ir jo savininko teisinis auditas; pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos ir kitų sutarčių rengimas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Statyba ir teritorijų planavimas

Konsultacijos statybos ir teritorijų planavimo teisiniais klausimais; rangos, tiekimo ir kitų sutarčių rengimas, peržiūra; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Viešieji pirkimai ir PPP projektai

Konsultacijos viešųjų pirkimų ir PPP projektų teisiniais klausimais, kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Finansavimo sandoriai

Konsultacijos kredito, paskolų, lizingo teisiniais klausimais; kredito, paskolų, lizingo ir kitų sutarčių įvertinimas ir rengimas, kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Konsultacijos bankroto ir restruktūrizavimo teisiniais klausimais; bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas; kreditorinių reikalavimų pareiškimas; restruktūrizavimo plano rengimas; kreditorių atstovavimas derybose, kreditorių susirinkimuose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės – laidavimas, hipoteka (įkeitimas), garantija ir kt.

Konsultacijos dėl sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonių, jų galiojimo; jau sudarytų sutarčių įvertinimas ir sutarčių sudarymas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Konkurencija

Konsultacijos konkurencijos teisės klausimais; sudarytų sutarčių įvertinimas konkurencijos teisės aspektu; kliento atstovavimas teisme ar Konkurencijos taryboje.

Įmonių teisė

Konsultacijos įmonių teisės klausimais; įmonių steigimas; vidinių įmonių dokumentų (įsakymų, instrukcijų, tvarkų ir t.t.) rengimas.

Draudimas

Konsultacijos draudimo teisiniais klausimais; kliento atstovavimas derybose su draudikais, teisiniuose ginčuose teisme bei procesinių dokumentų rengimas.

Sportas

Konsultacijos dėl sporto teisės klausimų; sporto sutarčių rengimas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže).

Skolų išieškojimas

Konsultacijos dėl skolų susigrąžinimo galimybių ir būdų; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas.

Mokesčių teisė

Konsultuojame mokesčių (PVM, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių, taip pat tarptautinio apmokestinimo) klausimais, atstovaujame ikiteisminėje stadijoje ir teismuose mokestiniuose ginčuose.