LT  EN  RU

 

 

 

Nekilnojamasis turtas (teisinės konsultacijos nekilnojamojo turto įsigijimo, perleidimo, vystymo, finansavimo klausimais; nekilnojamojo turto ir jo savininko teisinis auditas; pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos ir kitų sutarčių rengimas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Statyba ir teritorijų planavimas (konsultacijos statybos ir teritorijų planavimo teisiniais klausimais; rangos, tiekimo ir kitų sutarčių rengimas, peržiūra; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Viešieji pirkimai ir PPP projektai (konsultacijos viešųjų pirkimų ir PPP projektų teisiniais klausimais, kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Finansavimo sandoriai (konsultacijos kredito, paskolų, lizingo teisiniais klausimais; kredito, paskolų, lizingo ir kitų sutarčių įvertinimas ir rengimas, kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Bankrotas ir restruktūrizavimas (konsultacijos bankroto ir restruktūrizavimo teisiniais klausimais; bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas; kreditorinių reikalavimų pareiškimas; restruktūrizavimo plano rengimas; kreditorių atstovavimas derybose, kreditorių susirinkimuose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės – laidavimas, hipoteka (įkeitimas), garantija ir kt. (konsultacijos dėl sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonių, jų galiojimo; jau sudarytų sutarčių įvertinimas ir sutarčių sudarymas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas);

Įmonių teisė (konsultacijos įmonių teisės klausimais; įmonių steigimas; vidinių įmonių dokumentų (įsakymų, instrukcijų, tvarkų ir t.t.) rengimas);

Konkurencija (konsultacijos konkurencijos teisės klausimais; sudarytų sutarčių įvertinimas konkurencijos teisės aspektu; kliento atstovavimas teisme ar Konkurencijos taryboje);

Draudimas (konsultacijos draudimo teisiniais klausimais; kliento atstovavimas derybose su draudikais, teisiniuose ginčuose teisme bei procesinių dokumentų rengimas);

Sportas (konsultacijos dėl sporto teisės klausimų; sporto sutarčių rengimas; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže));

Skolų išieškojimas (konsultacijos dėl skolų susigrąžinimo galimybių ir būdų; kliento atstovavimas derybose, teisiniuose ginčuose teisme (arbitraže) bei procesinių dokumentų rengimas).


  APIE   PASLAUGOS   KONTAKTAI  
  Profesionalumas grindžiamas ne tik aukštais pasiekimais komercinės teisės srityje, bet ir išskirtine verslo patirtimi, leidžiančia itin gerai įvertinti sudėtingus komercinius ir investicinius sandorius... (Plačiau) Nekilnojamasis turtas, statyba ir teritorijų planavimas, viešieji pirkimai ir PPP projektai, bankrotas ir restruktūrizavimas, finansavimo sandoriai, bankrotas ir restruktūrizavimas, įmonių teisė, konkurencija, draudimas... (Plačiau) Susisiekite su LEGAL PARTNER komanda: A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, Rytų įėjimas, 3 aukštas...(Plačiau)